Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Viitasaarella nousivat esiin erityisesti merkittävät luontokohteet kuten Huopanankoski, Koljatin luonnonsuojelualue, Kirkkosaari, Karoliinan portaat ja Kolima-Keitele koskireitti sekä kulttuurikohteet kuten Huopanankosken alue, Haapasaaren raitti, Suovanlahden alue ja Koljat.

Kehitettävinä kohteina Viitasaarella nousivat esiin Mustaniemi, 4 tien varsi ja keskusta-alue kaupallisen toiminnan kohteina, matkailu- ja virkistyskohteina mm. Savivuoren ja Huopanankosken alueet.

Väkiluvun muutos Viitasaarella 2000-2017

Vuosien 2000 ja 2017 välillä Viitasaaren väkiluku on vähentynyt 16 %. Merkittävin väestön väheneminen ja -kasvu on tapahtunut Viitasaaren keskusta-alueella.

Lue lisää

Viitasaari, kuntainfo

Lue lisää